Kancelaria Radcy Prawnego

Agnieszka Przybyła - Kotwicka
________________

Rozwód lub separacja
Alimenty
Spadki
Ubezwłasnowolnienia
Odszkodowania
Obsługa firm
________________

Mecenas Oława
Agnieszka Przybyła-Kotwicka

Kancelaria prawna mecenas Agnieszki Przybyły-Kotwickiej to interesująca propozycja dla każdego, kto potrzebuje dowolnej pomocy związanej ze sprawami prawnymi. Siedziba Kancelarii znajduje się w Oławie, natomiast we Wrocławiu mieści się jej filia. Oferta Kancelarii obejmuje rozmaite sprawy prawne, dotyczące wszystkich kwestii osobistych i firmowych.

Mecenas Agnieszka Przybyła-Kotwicka w powierzonych jej sprawach występuje zarówno w roli pełnomocnika w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy oraz administracyjnego, jak i obrońcy w sprawach o wykroczenie. Kancelaria stale współpracuje z kilkoma adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi więc podczas korzystania z jej usług otrzymujemy najwyższą gwarancję, że naszym problemem zajmą się właściwie wykwalifikowane osoby.

To właśnie umiejętności zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie mecenas Agnieszki Przybyły – Kotwickiej oraz prawników, z którymi współpracuje zapewniają, że każda usługa prawna, z której skorzystamy w Kancelarii pomoże nam rozwiązać wiele naszych problemów, dlatego też naprawdę warto bliżej zapoznać się z całą ofertą Kancelarii.

Prawna obsługa biznesu

Jeśli jesteś przedsiębiorcą dobrze wiesz, jak ważne jest bezpieczeństwo prawne w prowadzonym przez Ciebie biznesie. Praktycznie każdy podejmowany przez Ciebie krok wymaga wsparcia prawnego. Niestety często osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej tracą na braku obsługi prawnej. Często po usługi radcy prawnego „sięgają”, gdy jest za późno, bo np. już podpisali niekorzystną dla siebie umowę, nie konsultując jej wcześniej z radcą prawnym lub też sporządzając ją samemu, na podstawie wzorów ściągniętych z Internetu, które są jedynie ogólne i niedostosowane do stanu faktycznego. Niejednokrotnie jest też tak, że przedsiębiorcy zbyt późno zgłaszają się z prośbą o windykowanie dłużnika.

Nasza Kancelaria prowadzi obsługę prawną firm, jednostek samorządu terytorialnego, placówek służby zdrowia m.in. w zakresie:

§ tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych
§ tworzenia i opiniowania umów
§ windykacji należności
§ doradztwa w zakresie prawa pracy
§ prowadzenia sporów sądowych
§ reprezentacji w urzędach administracyjnych
§ tworzenie i opiniowanie regulaminów, statutów, uchwał, zarządzeń
§ szkolenia np. z zakresu prawa pracy, tworzenia umów

Prowadzimy również

    § sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
    § sprawy spadkowe
    § sprawy pracownicze
    § sprawy administracyjne (odwołania od decyzji administracyjnej,  prowadzimy sprawy przed SKO, WSA, NSA)
    § sprawdzamy także umowy (m.in. kupna, sprzedaży, deweloperskie,  najmu)

Rozwód lub separacja

Jeżeli masz pewność, że wyczerpałeś wszelkie możliwości uratowania Twojego związku i potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o rozwód lub separację informujemy, że nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Reprezentujemy przed sądem w sprawach o rozwód lub separację:

§ z orzekaniem o winie
§ bez orzekania o winie

Alimenty

Jesteś osobą uprawnioną do żądania alimentów, a samodzielnie nie możesz zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb?

Sporządzamy pisma do sądu i udzielamy porad prawnych w sprawach o przyznanie, obniżenie lub podwyższenie:

§ alimentów dla dzieci
§ alimentów dla małżonka
§ alimentów dla rodziców
§ alimentów dla dziadków

Odszkodowania

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doznaliście uszczerbku na zdrowiu lub szkody majątkowej, to informujemy, że nasza Kancelaria prowadzi sprawy cywilne z zakresu odszkodowań i zadośćuczynienia.

Udzielamy porad prawnych, prowadzimy sprawy sądowe oraz postępowanie polubowne m.in. w sprawach o:

§ odszkodowania komunikacyjne
§ odszkodowania – nieszczęśliwe wypadki NNW
§ odszkodowania z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji
§ odszkodowania z tytułu kosztów przygotowania do innego zawodu
§ uzyskanie renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu